Contributie

Als je lid bent van Scouting Ouderkerk betaal je contributie. Dit geld wordt onder anderen besteed aan materiaal, eten en drinken en onderhoud. Verder gaat een deel naar Scouting Nederland.

Voor het seizoen 2019 – 2020 bedraagt de contributie €10 per maand. Hier zijn alle activiteiten gedurende het seizoen behalve kampen bij inbegrepen. Incidenteel kan het gebeuren dat een extra bijdrage voor een activiteit wordt gevraagd.