VOG

Bij Scouting Ouderkerk nemen we de veiligheid van onze leden serieus. Daarom is het voor alle vrijwilligers binnen de vereniging verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen voordat ze aan hun functie beginnen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Op de website van Scouting Nederland vind je meer informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een website met meer informatie.