Contributie

Als je lid bent van Scouting Christiaan de Wet betaal je contributie. Dit geld wordt onder anderen besteed aan materiaal, eten en drinken en onderhoud. Verder gaat een deel naar Scouting Nederland.

Voor het seizoen 2021 – 2022 bedraagt de contributie €120 per jaar wat we innen in twaalf termijnen. Hier zijn alle activiteiten gedurende het seizoen behalve kampen bij inbegrepen. Incidenteel kan het gebeuren dat een extra bijdrage voor een activiteit wordt gevraagd.