VOG en vertrouwenspersonen

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland en Scouting Christiaan de Wet heeft getroffen om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.
De VOG is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen – en daardoor bij Justitie bekend zijn – niet bij Scouting aan de slag kunnen.
 
Deze VOG is verplicht voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook voor bestuursleden, moet een VOG worden aangevraagd.
 
Daarnaast vindt Scoutinggroep Christiaan de Wet de veiligheid voor de leden binnen Scouting erg belangrijk. Naast de verplichte VOG zijn wij ook bezig een gedragscode op te stellen. Ook wordt er aandacht aan dit onderwerp besteed in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Wil je meer weten over de VOG, dan kun je kijken op https://www.justis.nl/producten/vog
 
Zie ook de onderstaande links voor meer informatie

Vertrouwenspersonen Christiaan de Wet

Herken jij dit…?

Je bent lid van een vereniging, in dit geval bij Christiaan de Wet. Je bent helemaal enthousiast. De opkomsten zijn leuk, de spelen die gedaan worden vind je leuk en je leert nog eens wat. Totdat…
je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen zou willen praten. Dit geldt voor zowel jeugdleden, hun ouders als voor de vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn binnen Christiaan de Wet twee vertrouwenspersonen aangesteld.
 
Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om met deze vragen direct met de betrokkenen te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over andere zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting.
 
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen en instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de groepsvoorzitter of groepsbegeleider is.

Onze vertrouwenspersonen
Wij hebben op dit moment 2 vertrouwenspersonen. Deze twee vertrouwenspersonen zijn beide lid van Scouting Nederland, en een van hen is zelfs leiding en bestuurslid geweest bij onze vereniging. Zij hebben dus scoutingervaring, maar staan tegenwoordig wat verder af van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. We hopen dat dit bijdraagt aan het vertrouwen zodat alles dat je met één van deze twee bespreekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact
Weet je dus niet wat je met jouw probleem moet doen, geef dan via onderstaand contactformulier aan dat je in contact wilt komen met één van de vertrouwenspersonen. Het bericht dat je stuurt komt direct bij hen aan en zal door niemand anders gelezen worden.

[contact-form-7 id=”2975″ title=”Vertrouwenspersoon”]